• Telefon Numarası +90 535 361 23 10
  • Email: necdetderici@gmail.com

Call Us Today! +90 532 465 23 10

Email! necdetderici@gmail.com

Obezite ve Şeker ile birlikte gelen hastalıklar

Obezite ve şeker hastalığı tüm dünya genelinde giderek artan ve ciddi yandaş hastalıklar getiren, ömrü kısaltan global bir sağlık sorunudur.
Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre toplumun %10-15 i obez % 25i de diyabetikdir. Şeker hastalığı nöropati (%24), kalp damar hastalıkları (%23), böbrek bozuklukları (%21), gözde bozulma (%16), bacak, ayak ve parmak amputasyonlarına (%5) neden olarak hayat kalitemizi ve ortalama ömrümüzü son derece azaltmaktadır.
Diyabet, fiziksel aktiviteler, diyet ve insülin gibi antidiyabetik ilaçlarla kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Dahiliye ve endokrin uzmanlarının uğraşlarına rağmen kontrol altına alamadıkları tip 2 diyabet hastalıklarında hafif tombul ve şişman hastalarda (%85) başarıyla şeker hastalığını iyileştirebilen cerrahi teknikler geliştirilmiştir.
En son Eylül ayında Londra’da 2500 bilim adamının katıldığı IFSO Dünya Kongresinde hem obezite hem şeker hastalığı için yapılan tüm ameliyatlar çok etkin bir şekilde tartışıldı. Kongre başkanı Richard Welbourn ve konuyla ilgili önemli bilim adamlarıyla da temaslar kurabildik. Yaptığımız görüşmelerde sadece cerrahi ve medikal tedaviler değil, konuyla ilgili toplumsal bilgilendirmeler, eğitimler ve obezite ve şeker hastalığını önleyici yaşam şekilleri ve sosyal politikalar üretilmesi gerektiği vurgulandı.
Elbetteki hem obezite hemde tip 2 şeker hastalığı için çok standart bir ameliyat yoktur. Yapılan sleeve gastrektomi, gastrik bypass, biliopankreatik diversiyonlar, hem obezite hem şeker hastalığını belirli düzeylerde iyileştirmektedirler. Ancak tip 2 şeker hastalığı üzerine metabolik cerrahi adı altında yapılan biliopankreatik diversiyonlar ve transit bipartisyon ameliyatları daha etkin tedavi sağlamaktadır. Burda ameliyat seçimi hastanın tüm parametreleri değerlendirilerek, uygun hastaya uygun ameliyat tekniğini seçmek açısından önemlidir.

Transit bipartisyon ameliyatının obezite üzerine etkinliği 5 yılda (%74-91) arasındadır. Tip 2 şeker hastalığına etkinliği ise (%86) oranındadır.

Eğer biz şeker hastalığını (tip 2 diyabet), uyku apnesini iyileştirebilen, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolü medikal tedaviden daha başarılı düzeltebilen, hastanın özgüvenini geri kazandırabilen, ortalama ömrü ve hayat kalitesini arttırabilen ve riski de bir doğumla aynı düzeyde ameliyat yapabiliyorsak elbette bu ameliyat tercih edilecektir.
Yurt dışında çalıştığım merkezlerde obezite üzerine daha çok sleeve gastrektomi ve gastrik bypass ameliyatları yapılırken ciddi şekeri olan hastalarda ve BMI’i 50’nın üzerinde olan hastalarda daha çok transit bipartisyon ve diğer biliopankeatik diversiyon ameliyatları tercih edilmektedir.

MEDICAL COUNSELING

Comprehensive Quality