• Telefon Numarası +90 535 361 23 10
  • Email: necdetderici@gmail.com

Call Us Today! +90 532 465 23 10

Email! necdetderici@gmail.com

Makaleler

Laparoskopik Fıtık Ameliyatları

  • Anasayfa
  • Laparroskopik Fıtık Ameliyatları

Fıtıklar dünyada en yaygın yapılan genel cerrahi ameliyatlarıdır. Toplumun %4’ünde fıtık görülmektedir.
Fıtıklar çoğunlukla açık konvensiyonel tekniklerle yapılmaktadır. Ancak günümüzde bazı merkezlerde yeni bir girişim olan Laparoskopik Herni onarımı karın duvarlarındaki yırtıkları büyük bir kesi yapmadan küçük deliklerden meshle onaran yeni bir cerrahi tekniktir. Laparoskopik onarım; daha çabuk iyileşme, ameliyat sonrası daha az ağrı, işe ve normal aktiviteye daha erken dönmeyi sağlar.

Fıtık Nedir?

Fıtık karın kaslarının iç katlarının zayıflamasına yada yırtılmasına bağlı gelişen şişlikle karşımıza gelen karın duvarı defektidir.

Fıtıklar Nelerden Oluşur?

Karın duvarlarında doğal olarak olan yada ameliyat gibi travma sonrası oluşan zayıf noktalar vardır. Bu zayıf noktalardan aşırı yüklenmeye ya da karın içi basıncının artmasına bağlı fıtıklar gelişir. Çocuklardaki hernilerin çoğu doşuştandır(konjenital), erişkinlerde ise karın içi basıncının arttığı durumlarda (uzun süre ayakta kalma, kabızlık, gebelik, öksürük, sigara, aşırı ağırlık kaldırmak, idrar yapma güçlüğü gibi) omentum, barsaklar gibi karın içi organlar bu zayıf noktalardan cilt altına doğru protrüze olurlar, şişlik yaparlar ve zamanla ağrı yapmaya başlarlar. Basınç artışı sürdüğü takdirde şiddetli ağrı ve fıtık içerisindeki organların beslenme bozukluğu gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bu yüzden ağrı olduğu zaman hastaların sırt üstü yatarak şişliği içeri almaya çalışmaları önerilir. Alamazlarsa da acile başvurmaları gerekir. Fıtıklar erkeklerde daha sık görülür, doğuştan yada zaman içerisinde oluşurlar ve ameliyatsız kendiliğinden hiçbir zaman iyileşmezler. Fıtıklar çoğunlukla kasıklarda (%75), göbekte ve daha önceki ameliyat yerlerinde görülürler.

Tedavi Seçenekleri

Tek tedavisi cerrahidir. Ameliyatsız fıtık kaybolmaz. Gittikçe büyür. Daha büyük defekt daha zor onarım anlamına gelir. Kasık bağları fıtık kesesinin şişmesini engelleyebilir. Ancak tedavi etmez. Buna rağmen ameliyat açısından genel durumu çok uygun olmayan hastalarda fıtıkların komplike hale gelmelerini önlemek için kasık bağları önerilebilir.

Cerrahi Onarımlar

1-Açık Onarım: Yaklaşık yüz yıldır açık onarımlar yapılmaktadır.

2-Minimal İnvaziv(Laparoskopik)

Onarım: Son yirmi yıldır yapılmakta olan bu girişimlerin avantajları;

*kısa sürede iyileşme,

*daha az ağrı,

*daha erken işe ve günlük hayata dönüş

Açık cerrahi ile ameliyat olan hastalar yaklaşık 3 hafta sonra işe dönebilirken laparoskopik onarımla bir hafta sonra işe dönebilmektedirler.

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı

Hastanın göbek altından yapılan 10 mm’lik kesi ile kaslarla periton arasına teleskopla girilir. Karbondioksit gazı ile şişirilerek preperitoneal alan dediğimiz bu boşluk ortaya konur. 2 adet 5mm’lik trokar daha girilerek fıtık kesesi prepare edilir. Fıtık kesesinin önüne mesh yayılarak cooper’a fiske edilir. Böylece buradaki duvar defekti ortadan kaldırılmış olur. Sonuç olarak 1 adet 10mm’lik 2 adet 5mm’lik kesilerle fıtık ameliyatı yapılır.(Resim 1) Laparsokopik fıtık ameliyatlarından sonra 2-3 hafta kadar egzersizlerden ve aşırı aktiviteden sakınmaları önerilir.

Laparoskopik Herni Onarılmalarının Komplikasyonları

Kanama, enfeksiyon ve seroma gibi diğer ameliyatlardan sonra olabilecek komplikasyonlara ek olarak en önemli komplikasyon nükslerdir(tekrarlanması). Fıtık ameliyatlarından sonra nüks oranları %1 ile %20 arasında değişmektedir. Nükslerin önlenmesinde cerrahi deneyim, cerrahi teknik, enfeksiyonlar, ameliyat sonrası öksürük, kabızlık, sigara gibi faktörler rol oynamaktadır. Laparoskopik fıtık ameliyatları son yirmi yıldır yapılmaktadır. Nüks açısından iyi sonuçlar bildirilmektedir.

Laparoskopik fıtık cerrahisi posterior girişim ve laparoskopik cerrahi deneyimi gerektirmektedir. Hastanemizde laparoskopik fıtık cerrahisi güvenle yapılmaktadır.