• Telefon Numarası +90 535 361 23 10
 • Email: necdetderici@gmail.com

Call Us Today! +90 532 465 23 10

Email! necdetderici@gmail.com

Guatr Hastalığı ve Guatr Belirtileri

 • Anasayfa
 • Guatr Hastalığı, Guatr Ameliyatı

Guatr Nedir, Guatr Ameliyatı

Guatr hastalığı, tiroid bezinin büyümesiyle veya nodül ile birlikte oluşmasından meydana gelir. Tiroid bezinin büyümesi ile boynun bir veya iki tarafının şiştiği gözlemlenir.

Guatrın Sebepleri?

Guatrın büyüme nedenleri arasında en dikkat çekici faktör iyot eksikliği olarak göze çarpmaktadır. İyot eksikliğinde ve gebelikte vücudun artan hormon ihtiyacı nedeniyle guatr hastalığı görülebilir. İyot eksikliği ile ortaya çıkan guatr hastalığı bölgeye etki eder. Ülkemizde guatr hastalığı iyot tüketiminin az olması nedeni ile yaygındır.

Guatr Belirtileri

Basit guatr, bir şikayete dayalı olarak gözlemlenmez. Nodüllü ve büyük guatr, yemek borusu ve soluk borusu üzerine baskı uygulamasından dolayı nefes darlığına veya yutma güçlüğüne neden olur. Aynı zamanda boyun toplardamarları üzerine yaptığı baskı nedeni ile toplardamarın genişlemesine sebep olabilir. Tiroid Kanserinde veya tiroid nodülünde içe kanamada; ani olarak büyüme, hassas ve ağrılı olması gibi belirtiler gözlemlenebilir.

 • Tiroid Bezinin Hızlı Çalışması;
  • İştahın artmasına rağmen kilo kaybetme, sinirlilik hali, çabuk yorulma ve acelecilik, çarpıntı olması, yüksek kan basıncı, ishal veya sık dışkılama, Sıcağa karşı tahammülsüz olma, aşırı terleme, göz kürelerinin öne fırlaması, cildin sürekli nemli olması, ellerde ve vücutta titreme olması, kadınlarda adet dönemi düzensizliği
 • Tiroid Bezinin Yavaş Çalışması;
  • Nabzın yavaşlaması, kabızlık görülmesi, yüzde ve göz kapaklarında şişlikler, derinin kalınlaşması, saç dökülmesi ve kaşların kenardan dökülmeye başlaması, dikkat eksikliği ve unutkanlık, zihinsel aktivitenin ağırlaşması, soğuğa duyarsızlık, uyku eğiliminin artış göstermesi, kan kolesterol seviyenin yükselmesi, kadınlarda adet dönemi düzensizliği ( gecikmesi veya uzun süreli adet görememe)
 • Tiroid Bezinin Normal Çalışması;
  • Boyunda şişlik olması, boyun ağrıları, Nefes borusuna baskı (Nefes darlığı), yutkunurken güçlük çekme (yemek borusuna baskı), ses kısıklığı (ses tellerine baskı)

gibi belirtiler ile karşılaşılabilir.

Tiroid Nodülleri Hangi Sıklıkla Görülür?

Ultrasonografi kullanımının artış göstermesi ile birlikte, tiroid nodüllerinin saptanma sıklığı da artmıştır.

Guatr Cerrahisi

Guatr Hastalığının Tedavisi

İyot yetersizliği ile basit guatrlı bir hasta ile karşı karşıya isek tiroid hormonları ile guatr tedavisi gerçekleştirilir. Hastanın iyotlu tuz kullanımına dikkat edilir.

Toksik Guatr; özellikle nodül içermeyen guatr hastalığında ilaç tedavisi uygulanır. Bazı ilerlemelerde radyoaktif iyot tedavisi tercih edilebilir.

İlaç veya radyoaktif tedaviye cevap verilmediği takdirde yada sık sık hastalığın tekrar etmesi gibi durumlarda guatr cerrahi tedavi tercih edilir.

Nodüler Guatr hastalığında kanser riski yüksek veya bu riski taşıyan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.

Nodüler Guatr Teşhisi

Nodüler Guatr hastalığının tanısında ultrason, sintigrafi ve tiroid iğne biyopsisi gibi teknikler uygulanmaktadır. Hastalığın teşhisinde uygulanan teknikleri kısaca açacak olursak;

Tiroid İğne Biyopsisi; tiroid nodüllerinin teşhis ve tedavi sürecinde kullanılan etkili ve hassas bir tekniktir. Nodülde kanser riski olup olmadığının anlaşılabilmesi için mutlaka yapılması gerekir. Tiroid iğne biyopsisi ağrısız , kolay ve komplikasyonu olmayan yöntemdir. Bu tetkik ile nodülden parça alınmaktadır.

Tiroid Ultrasonu; tiroid bezinin yapısını görebilmek için ses dalgaları gönderilerek bilgisayar ekranında gözlemlenebilen bir tetkiktir. Bu uygulamada radyoaktif bir madde kullanılmamaktadır. Tiroid nodüllerinin tedavi süresince ilerleme durumunu gözlemlemek için kullanılır.

Tiroid Sintigrafi; Damar yolu ile teknesyum radyoaktif maddesi verilerek tiroid bezi filminin çekilmesi tekniğidir. İlaçlı uygulamada, teknesyum maddesi enjekte edildikten sonra kameraya doğru yatmanız gerekmektedir. Cihaz enjekte edilen teknesyum maddesinin tiroid bezi tarafından tutulma sıklığını saptar ve film ortaya çıkar.

Guatr Kimlerde Görülür?

Guatr hastalığı kimlerde görülür, risk altında bulunan kişiler kimlerdir?

 • 50 yaş ve üstü kişiler,
 • Kadınlar,
 • Sigara Kullananlar,
 • Radyasyona Maruz Kalanlar,
 • Bağışıklığı Zayıf Olanlarda,
 • Gebelik ve Menopoz Dönemleri,
 • Ailesinde Guatr olanlarda görülme olasılığı yüksektir.

Guatr Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Guatr Cerrahisi ile ameliyat denilen hastalarda süreç şu şekilde işlemektedir;

Guatr ameliyatı genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Bu ameliyatlarda hasta tamamen uyutulur. Tiroid hastalığının tekrarlamaması için ameliyatta tüm tiroid hormonları temizlenir ve bırakılmaz. Ameliyattan önce hastanın guatr ilerleme durumu gözlemlenir ve hastalığın boyutuna bakılır. Hastanın nefes almasında sorun teşkil ediyorsa, guatr dışarı doğru çıkmış ise hasta guatr cerrahisi operasyonu ile tedavi edilmelidir.